Skip links

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca veri sorumlusu olarak INGILTERE INVESTMENTS LIMITED (“İngiltere Investments” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, INGILTERE INVESTMENTS LIMITED tarafından yönetilmekte olan www.ingiltereinvestments.com’un (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinde öngörülen veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklar hususunda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İngiltere Investments, işbu Aydınlatma Metni’ni dilediği zaman Site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve/veya değiştirebilir. İngiltere Investments’in yaptığı güncelleme ve değişiklikler, Site’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin d bendinde kişisel verinin, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ettiği belirtilmiştir.

Aynı maddenin e bendinde kişisel verilerin işlenmesinin ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda İngiltere Investments’e gönderdiğiniz ve/veya İngiltere Investments vasıtasıyla topladığımız ve/veya erişilebilir formda sakladığımız bilgiler kişisel veri kapsamına girer. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve internet protokol (IP) adresiniz verilebilir.

İngiltere Investments’i kullandığınızda, İngiltere Investments sistemine üye olmanız veya üye olmasanız dahi aşağıdaki şart ve koşullarda, sizinle ve çeşitli kaynaklardan hizmetlerimizi kullanmanızla ilgili aşağıda belirtilmiş olan bilgileri toplarız.

 • Kayıt bilgileri: İngiltere Investments hizmetlerinden yararlanabilmek için, İngiltere Investments’a üye olmanız gerekebilir. Kayıt olmak için kullanıcı adınızı, parolanızı ve e-posta adresinizi girmelisiniz. Üçüncü şahıs hesaplarıyla (Google ya da Facebook hesabınız gibi) kayıt olmak istiyorsanız, ‘Üçüncü şahıslardan bilgi’ başlıklı bölümünü dikkate almalısınız.
 • Fatura Bilgileri: İngiltere Investments’a ödeme yaparken ödeme yaparken isim, adres, e-posta adresi ve seçtiğiniz ödeme türüne ait finansal bilgiler (kredi kartı numarası, son kullanım tarihi,banka hesap numarası gibi) gibi fatura ayrıntılarını sağlamanız gerekmektedir. Bu finansal bilgiler, İngiltere Investments sistemine herhangi bir şekilde dahil olmazlar. İngiltere Investments sistemi üzerine kurulu ödeme altyapısı 3D Secure güvenlikli olup; bu veriler, İngiltere Investments altyapısına kaydedilmez.
 • Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz gayrimenkul verileri: İngiltere Investments üzerinden herhangi bir gayrimenkule ait konum, mahalle veya diğer spesifik bilgileri değerlendirmek ve bu gayrimenkulu değerletmek isterseniz, İngiltere Investments, sisteme girdiğiniz bu verileri, her bir gayrimenkulün yeri ve özelliklerini spesifik olarak kaydederek, daha sonraki aşamalarda sizlere hizmet sunmak ve kendi veritabanını geliştirmek ve zenginleştirmek için kaydeder.
 • İsteyerek paylaştığınız diğer veriler: Başka bağlamlarda gönderdiğiniz kişisel bilgi ya da verileri saklayabiliriz.

Üyelerin İngiltere Investments’a verdiği herhangi bir bilgi, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. İngiltere Investments, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.

 • Kullanım verileri: Üyelerin İngiltere Investments’a verdiği herhangi bir bilgi, bu metinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir şekilde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşılmamaktadır. İngiltere Investments, bu verileri kendi veritabanını geliştirmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için, sadece kendisinin erişimine açık şekilde depolamaktadır.
 • Aygıt verileri: Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız aygıt ve uygulamalardan, IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır.
 • Üçüncü şahıslardan bilgi: Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; İngiltere Investments’a Facebook hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz Facebook tarafından doğrulanır; biz sadece İngiltere Investments hesabınızın Facebook hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.

2. Veri Sorumlusu Sıfatı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin ı bendinde veri sorumlusunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla INGILTERE INVESTMENTS LIMITED tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek ve işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

İngiltere Investments’in topladığı bilgiler, İngiltere Investments’in hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek ve veritabanını zenginleştirerek bu veritabanı sayesinde kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. İngiltere Investments bu bilgileri web sitesi yönetimi, güvenlik, tanıtım etkinlikleri, araştırma ve analiz için kullanabilir. Bilgiler, kullanıcıları/ziyaretçileri şahsen tanımlayamayacak şekilde kullanılır. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açıklanmayacaktır.

Kişisel veriler, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel verilerin işlenme şartları ve 4. maddede sıralanan ilkeler doğrultusunda aşağıda yer alan amaçlar ile işlenecektir:

 • Faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde üyelerimize destek hizmeti sağlamak,
 • Üyelerimizin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üyelerimize verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, kişiselleştirilmesi, güncellenmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapmak,
 • Etkinliklerin düzenlenmesi,
 • Yasal raporlama ve faturalandırma,
 • İstatistiki analizler ile segmentasyon /profilleme ve üye memnuniyetinin ölçümlenmesi,
 • Şirket ana (Üyelik Hizmet Sözleşmesi) sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılma ve resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 • Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirket tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları ve hukuki operasyonları yönetmek, resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde hüküm altına alınan kişisel verilerin aktarılması şartları doğrultusunda, toplanan kişisel verileriniz, bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla, kullanıcının/üyenin bulunduğu ülke ve/veya yurt dışında bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kural olarak, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde ise özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6. Bilgilerin Paylaşımı

İngiltere Investments, kullanıcılar/ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin başkalarına veya bağlı olmayan şirketlere (örneğin doğrudan pazarlama amaçlarıyla) kiralanmasına, satılmasına ya da paylaşılmasına neden olmaz.

Ancak, İngiltere Investments, kişisel olmayan (anonim) toplu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabilir.

İngiltere Investments, kişisel bilgileri, KVKK’de yer alan yükümlülükleri göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşır (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

İngiltere Investments’in yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

İngiltere Investments, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, KVKK kapsamında yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

7. Kişisel Veri İlgilisinin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

İlgili kişi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak İngiltere Investments’a iletir. İngiltere Investments, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. E, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

8. Kişisel Verileri Saklama Süresi

Mülk Takibi, elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara ve üyelere hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Aydınlatma Metni ile Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. Buna ek olarak, Mülk Takibi, Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayacaktır.

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine İngiltere Investments tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

10. Yürürlük

İşbu Aydınlatma Metni, Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, INGILTERE INVESTMENTS LIMITED tarafından yönetilmekte olan www.ingiltereinvestments.com’un (“Site”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerimin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurt dışına aktarılması da dahil olmak üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.